OBJECTIUS

Intentar que el màxim nombre d’alumnes realitzin esport a l’hora del pati.